שם משתמש
 
  סיסמה
 
  זכור אותי
שלום,  אורח
הרשמה | שכחתי סיסמה
אודות
מי אנחנו
צור קשר
 
גירסת Beta
 
תל אביב 
התוצאות בכיוון מטה
הדולר חלש, הדוחות גם כן - כמה דוגמאות של דוחות חלשים ברבעון הראשון ו..כמה הערכות על הרבעון השני (הטור התפרסם ב"גלובס")
אבישי עובדיה 15/6/2008 9:13


אחרי התיאוריה הפשוטה שהוצגה כאן בשבוע שעבר על ההשפעה של הדולר החלש על התוצאות הכספיות של רבות מהחברות במשק, השבוע נדגים את ההשלכות של היחלשות המטבע האמריקני באמצעות דוגמאות מדו"חות הרבעון הראשון של 2008, עם קריצה לרבעון השני.

הנפגעות הגדולות מהדולר הן כמובן היצואניות, זה בנאלי. אבל נתחיל דווקא ממקרה לא שגרתי, הפוך לגמרי מחוקי הטבע. על פניו, חברת מדטכניקה, אחת מספקיות הציוד הרפואי הגדולות בארץ, הייתה צריכה ליהנות מהדולר הנמוך. היא הרי מייבאת מוצרים משווקי חו"ל ומוכרת אותם בארץ. מה טוב מזה בזמן שהשקל מפגין עוצמה מרשימה כל כך?

ובכן, בכל הנוגע למדטכניקה הדברים דווקא הלכו הפוך. לא רק שהיא לא נהנתה מהדולר הנמוך, היא נפגעה ממנו ובצורה קשה. הסיבה לכך פשוטה, המחירים של המוצרים אותם מוכרת החברה ללקוחות נקובים בדולרים. אמנם היא גם קונה אותם בדולרים (או באירו), ועלויות הרכש שלה יורדות במקביל לירידה בשערי המטבעות הזרים, אבל התמורה שהיא מקבלת בגין מכירות המוצרים ללקוחות יורדת בהתאמה.

המשמעות של התהליך הזה היא שהרווח הגולמי, שמבטא את מחיר המכירה בניכוי עלות המכירות, יורד במונחים של שקלים. נדגים: נניח שמוצר עולה לחברה 10 דולר והיא מוכרת אותו ב-14 דולר. אם אנחנו מדברים על השנה שעברה, בה הדולר נע סביב רמה של 4 שקל לדולר, ההכנסה ממכירת כל מוצר כזה הסתכמה ב-56 שקל (14 דולר כפול שער החליפין). העלות בגין רכישתו הייתה 40 שקל (10 דולר כפול שער החליפין), והרווח הגולמי הסתכם לפיכך ב-16 שקל.

אחרי הירידה בשער הדולר, אם נניח שער ממוצע של 3.4 שקלים לדולר, התרומה בגין אותה מכירה של אותו המוצר תסתכם ב-47.6 שקל, ואילו עלות המכר תסתכם ב-34 שקל. הרווח הגולמי יורד אם כך ל-13.6 שקל. בהשוואה לרווח הגולמי של 16 שקל בשנה שעברה, מדובר בירידה של 15%, ירידה הזהה כמובן לירידה בשער הדולר.

אבל בשורה התחתונה הירידה ברווחי מדטכניקה היא אפילו חדה יותר מירידת השער, מכיוון שיש מרכיב גבוה של עלויות תפעוליות שמשולמות בשקלים. אם נניח שלחברה יש עלות תפעולית של 10 שקל על כל מוצר, אז כששער הדולר עמד על 4 שקל, הרווח בשורה התחתונה (בהנחה שאין מימון ומיסים) הסתכם ב-6 שקל. במצב החדש הרווח הנקי הוא 3.6 שקל - ירידה של 40%.

עד כאן ההדגמה, והנה המצב בפועל. מדטכניקה דיווחה ברבעון הראשון על הכנסות בגובה 79 מיליון שקל, לעומת הכנסות בגובה 96.7 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2007. הרווח הגולמי ירד בהתאמה ל-24 מיליון שקל, לעומת 27.4 מיליון שקל, והרווח התפעולי ירד ל-11.6 מיליון שקל לעומת 13.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. אבל התמונה התפעולית גרועה יותר, מכיוון שהרווח ברבעון הנוכחי כולל גם הכנסות אחרות בגובה של 2.6 מיליון שקל.

הנהלת מדטכניקה מסבירה בדו"ח הדירקטוריון כי "הירידה בהכנסות בסך 18 מיליון שקל נובעת בעיקרה מייסוף השקל מול הדולר והאירו. מכירות הקבוצה בתקופת הדו"ח הסתכמו ב-21.8 מיליון דולר לעומת 22.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, ברבעון הראשון של 2007 החברה המוחזקת 'פלט מדיקל' ביצעה עסקת מכירה לסין בסך של 7 מיליון שקל".

מעבר לכך, מוסיפה החברה כי "אם תימשך מגמת הייסוף של השקל מול מטבעות הדולר והיורו שיעור הרווח הגולמי עלול להיפגע כתוצאה ממימוש מלאים שנרכשו בשער חליפין גבוה יותר משער המכירה העתידי ללקוחות". במילים אחרות, מעבר לפגיעה של שער הדולר הנמוך, גם המגמה של המטבע פוגעת בחברה. היא מוכרת באופן שוטף מוצרים מהמלאי, שנקנו בדולרים לפני מספר שבועות או חודשים, ואם המגמה של הדולר היא שלילית, יש כאן הפסד נוסף עבורה. כמובן שאם הדולר מתחזק, כפי שקרה בשבוע האחרון, זה חיובי מאוד מבחינתה.

זה הסיפור ההפוך של מדטכניקה, ומכאן לכמה דוגמאות יותר נורמטיביות. חברת ספקטרוניקס המייצרת גלאי אש לתחום הצבאי ולתחום האזרחי נמצאת בתקופה מצוינת. המכירות בשיא, הצבר בשיא, הכל ורוד רק שהדולר מקלקל את השורה התחתונה.

"בהיות החברה יצואנית בדולרים של קרוב ל-90% ממכירותיה, נגרמו לחברה הפסדי מימון כתוצאה מהתיסוף החד בשער השקל בשיעור של 7.6% במהלך הרבעון (וב-14% בממוצע בתקופה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד)", כותבים מנהלי החברה בדו"ח הדירקטוריון כהסבר לירידה ברווח. למרות שהחברה הגדילה את הכנסותיה בדולרים מ-5.6 מיליון דולר ל-10.4 מיליון דולר (החברה עברה ברבעון הראשון לדיווח על בסיס דולרי) הרווח ירד מ-880 אלף דולר ל-680 אלף דולר.

נפגעת נוספת היא אורביט אלחוט שסיימה את הרבעון הראשון עם הפסד תפעולי של 2 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 620 אלף דולר ברבעון הראשון של 2007. יש לזה הסברים תפעוליים עסקיים, אבל הדולר אחראי, לטענת החברה, להפסד של 700 אלף דולר.

גם גמאטרוניק מאשימה, ובצדק, את הדולר. במקרה שלה, הרווח ירד מ-3.7 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2007, לכמיליון שקל ברבעון הראשון של השנה. עיקר הירידה מיוחסת להוצאות מימון כבדות בגלל הירידה בדולר, אך לדולר הייתה גם השפעה תפעולית משמעותית. "הרבעון הראשון של שנת 2008 התאפיין בגידול במכירות בדולר לעומת גידול ממותן בשקל", כותבים מנהלי החברה. "שחיקת הדולר פוגעת ומקשה על פעילות החברה בשל הגידול היחסי של הייצוא לעומת מכירות בשוק המקומי".

דוגמה אחרונה לסיום - ושוב נזכיר כי מדובר בדוגמאות אקראיות מתוך עשרות ואולי מאות חברות שנפגעו מהירידה בשער הדולר - היא חברת התעופה המקומית, אל על. אמנם לאל על יש צרות גדולות יותר, בעיקר עליית מחיר הנפט שמשליכה על מחיר הדלק הסילוני, אבל גם הדולר בהחלט תורם את שלו.

ההכנסות של החברה נקובות בעיקר בדולרים, בזמן שחלק משמעותי מהוצאותיה הוא בשקלים. זה שוחק את המרווחים ופוגע בשורה התפעולית ובשורה התחתונה. מעבר לכך, יש לחברה סעיף מאזני שרגיש במיוחד לשינויים בדולר. הסעיף הזה, שיש לו גם השלכה גדולה על דו"ח רווח והפסד, הוא ההתחייבויות לעובדים.

"לחברה יש התחייבויות בגין הטבות לעובדים בעיקר לתוכניות פרישה, פדיון ימי מחלה וחופשה ליום 31 במארס בסך של 99 מיליון דולר", מעדכנת הנהלת החברה בדו"ח הדירקטוריון. "מאחר ומרבית ההתחייבויות הללו הינן בשקלים בעוד שהמטבע הפונקציונלי של החברה הוא הדולר, הרי שיש לתרגם התחייבות אלו לדולר, דבר הגורם להפרשים הנובעים משינויים בשער החליפין של השקל לעומת הדולר. שינויים בשער החליפין אינם חד כיוונים, וגורמים לדו"חות החברה הכנסות או הוצאות בהתאם. להכנסות או להוצאות אלו אין השפעה על תזרים המזומנים של החברה או על עלויות התפעול של החברה בטווח הקצר... ברבעון שהסתיים ב-31 במארס 2008 נרשמו הוצאות בגין מרכיב זה בסך של כ-5.8 מיליון דולר, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נרשמו הוצאות בגין מרכיב זה בסך של 2.1 מיליון דולר".

זה לא מסביר, כמובן, את כל ההרעה בתוצאות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ולכך צריך להוסיף, כאמור, גם גורמים נוספים כמו העלייה בעלויות הדלק. ברבעון הנוכחי, אגב, הסתכם ההפסד בקרוב ל-50 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 15.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

רישום לניוזלטר
מספר תגובות: 1
 1.  3 Smith 13/2/2021 23:47

כתבות נוספות
השיטה הליברלית של מגל להכרה בהכנסות
איך נעלמו מהדוחות של מגל 30 מיליון דולר (וזה לא הפעם ...
15/7/2009 18:20
אבישי עובדיה
ההוצאות של קמטק נעלמו בדרך לדוחות של פריורטק
פריורטק האם של קמטק לא רושמת את הוצאות הפיתוח של קמטק - ...
12/7/2009 18:31
אבישי עובדיה
שיטת אלווריון לניפוח הרווחים
מה קורה כשמוחקים מלאי ואחר כך מוכרים אותו ואיך זה עוזר לשפר ...
8/7/2009 18:36
אבישי עובדיה
הפורמולה של ההון העצמי
היכן מציגים את זכויות המיעוט ואיך זה משפיע על ההון העצמי ...
23/6/2009 18:56
אבישי עובדיה
המלאי לטווח ארוך של קמטק
המחסנים של קמטק עמוסים במלאי שיספיק לה למעל שנה של מכירות - ...
24/5/2009 19:11
אבישי עובדיה
נתנאל אג"ח – תשואה של 28% - האם זה מוצדק?
בבית ההשקעות הלמן אלדובי סבורים שהאג"ח של חברת ...
21/7/2008 8:55
אבישי עובדיה
ככה התרסקה HOT!
מה ההבדל בין שווי שוק לשווי פעילות, למה מניות של חברות ...
11/11/2008 18:14
אבישי עובדיה
המלכוד של רואי החשבון
רואי החשבון בין הפטיש לסדן - מצד אחד הם מחוייבים כלפי קוראי ...
3/10/2008 8:36
אבישי עובדיה
אפריקה ירדה מ-550 שקל ל-85 שקל; מגדל מימשה (יחסית) בזמן
מי תזמן טוב (יחסית) עם מניית אפריקה, מי מחזיק במניית AIG ...
17/9/2008 0:06
אבישי עובדיה
מזור טכנולוגיות מקבלת אישור FDA – הסיכון באג"ח דווקא עולה
מזור דיווחה אתמול לבורסה על אירוע משמעותי – קבלת אישור ...
18/8/2008 10:04
רון שטיינבלט
תנאי שימוש
 

הכתבות באתר בורסה–פלוס הינן אינפורמטיביות בלבד, ואינן מהוות הצעה לקנייה או מכירה של מניות כלשהן.
כמו"כ אין לראות בכתבות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע.

© כל הזכויות שמורות לבורסה-פלוס
האתר נבנה ועוצב ע"י shteeble.com