שם משתמש
 
  סיסמה
 
  זכור אותי
שלום,  אורח
הרשמה | שכחתי סיסמה
אודות
מי אנחנו
צור קשר
 
גירסת Beta
 
תל אביב 
הטריק שהגדיל לאסם את הרווח
מתי מאפשרת התקינה הבינלאומית לאחד באופן מלא את החברה המוחזקת גם אם אינה מוחזקת בשיעור של 100%, מדוע במקרים כאלו לא נותנים למיעוט את חלקו, וכיצד משפיעה התקינה הזו על תוצאות אסם המחזיקה ב-58% ממניות טבעול (הטור התפרסם ב"גלובס")
אבישי עובדיה 2/1/2009 10:15

על הבעיות של הדו"חות המאוחדים דיברנו בטור הקודם. האיחוד של סעיפי המאזן וסעיפי דו"ח הרווח והפסד הוא במקרים רבים טכני לחלוטין. המזומנים בדו"חות המאוחדים הם לא תמיד המזומנים שבשליטת החברה המאחדת. למעשה, הם כמעט תמיד לא המזומנים שבשליטת החברה המאחדת.

אחרי הכול, אחזקה בשליטה בחברה אינה מביאה באופן אוטומטי לשליטה על המזומנים של החברה הזו. גם לבעלי מניות המיעוט המחזיקים בחברה הבת יש חלק במזומנים האלו ויכולת להשפיע על השימוש בהם, כך שמראש החלק שבאמת שייך לחברה האם נמוך יותר (הוא תלוי באחוזי האחזקה שלה בחברה הבת), וגם על החלק הזה אין ממש שליטה, כי כאשר מדובר בישויות משפטיות נפרדות עם ניהול שונה, זה לא כל כך פשוט להעביר כסף מכיס לכיס, במיוחד אם מדובר בחברות ציבוריות.

ומכאן אפשר להבין שמה שרואים בסעיף המזומנים המאוחד הוא המקסימום האפשרי. הסכום שמפורט בסעיף הוא בהינתן שהחברה האם מחזיקה ב-100% מהחברה הבת משום שמאחדים 100% מסעיף המזומנים, ובהינתן שקיימת שליטה על השימוש בכסף. ולו רק כדי להמחיש עד כמה בפועל זה לא כך, ניזכר בדוגמה של אלוני חץ שמחזיקה בשליטה באמות.

אלוני חץ רצתה מזומנים, ולכן היא חילקה את אלו שבקופת אמות. המהלך ספג ביקורת אבל עבר, והעשיר את הקופה של אלוני חץ. זאת אולי סיבה למסיבה באלוני חץ, אבל בדו"חות המאוחדים, בהינתן שלא קרה דבר, תיאורטית, למעט החלוקה הזו, כמות המזומנים דווקא ירדה - הסכום שחולק מאמות לכל בעלי מניותיה גדול כמובן מהסכום שקיבלה רק אלוני חץ (בגלל המיעוט שמקבל את חלקו), ומכאן שהתוספת של המזומנים באלוני חץ קטנה מירידת המזומנים באמות, ובנטו נקבל ירידה במזומנים בדו"חות המאוחדים. לכאורה, זוהי תוצאה רעה לאלוני חץ, אבל ברור שמה שחשוב לה הוא הכסף בחשבון הבנק שלה, ובו יש שיפור, ולא בחשבון של הבת.

כמובן שהבעיות של הדו"חות המאוחדים לא מתרכזים רק בסעיף המזומנים. כל הסעיפים במאזן ובדו"ח הרווח והפסד מוטים כלפי מעלה. לדוגמה, הרווח התפעולי שמפורט בדו"ח המאוחד אינו מבטא באמת את המצב התפעולי של הקבוצה, מאחר והוא לוקח בחשבון מצב בו כאילו החברה האם מחזיקה ב-100% מהחברה הבת, גם אם שיעור האחזקה נמוך מכך. למעשה, למעט שורות הרווח הנקי וההון העצמי, שלוקחות בחשבון רק את חלקה של החברה המחזיקה ברווח ובהון של החברה המוחזקת, כל יתר הסעיפים מוטים.

מימוש האופציה כהנחת יסוד

אז למה מציגים כך? כנראה בגלל שזה הרע במיעוטו. לכל שיטה אחרת יש חסרונות אפילו גדולים יותר, אלא שבינתיים נכנסה לה גם התקינה הבינלאומית לדו"חות המקומיים, והוסיפה שמן למדורה. לא די בכך שבמקרים רבים הדו"חות המאוחדים גורמים לעיוות במספרים, יש עכשיו בעיה חדשה: כאשר חברה מחזיקה בשליטה בחברה אחרת, אך לבעלי מניות המיעוט בחברה הבת יש אפשרות למכור את אחזקותיהם, אזי החברה האם צריכה לאחד את כל סעיפי הדו"חות באופן מוחלט, כאילו האופציה כבר מומשה, מבלי לייחס למיעוט את חלקו.

זה נשמע מוזר ולא מאוזן, אבל מאחר וההנחה הסמויה היא שהמיעוט יממש את האופציה, מתייחסים אליה כאל עסקה סגורה, כשבמקביל מתייחסים למחיר האופציה כסוג של התחייבות פיננסית שוטפת, שערכה מתעדכן באופן שוטף במאזן במקביל לרישום הוצאות מימון שוטפות בדו"ח רווח והפסד (באם מדובר באופציה צמודה שערכה עולה).

במצב עניינים שכזה מבטלים בעצם את אחזקת המיעוט, לו יש אופציה למכור את אחזקותיו, ואם מדובר בחברה בת מרוויחה, אזי התקינה הבינלאומית גורמת לגידול ברווחים השוטפים. פשוט מאחדים שיעור גבוה יותר מהרווח של החברה הבת. אם לדוגמה מדובר על חברה שהאם מחזיקה בה ב-70% ולמיעוט יש אופציה למכור את כל חלקו - 30% - אזי יאוחדו באופן שוטף כל הסעיפים של החברה הבת באופן מלא עם החברה האם, ולא ייחסו למיעוט את חלקו במסגרת סעיפי המיעוט, זכויות המיעוט וחלק המיעוט ברווח. כתוצאה מכך החברה האם תכיר בפועל ב-100% מתוצאות החברה הבת.

לוחמי הגטאות כמיעוט בטבעול

מצב שכזה מתקיים בחברת המזון אסם. אסם מחזיקה ב-58% ממניותיה של טבעול, שמחזיקה ב-100% מחברת סלטי צבר. טבעול מהווה חלק מהותי מפעילותה הכוללת של אסם. היא הפעילות הדומיננטית של אסם במגזר הקפואים, והיא הבלעדית - באמצעות צבר - בתחום המצוננים. לבעלי מניות המיעוט של טבעול (42%) יש אופציה למכור את אחזקותיהם לחברת אסם, וכן יש לאסם אופציה לקנות את מניותיהם.

"ביום 27 בספטמבר 2005 חתמה החברה (אסם) הסכם עם קיבוץ לוחמי הגטאות" (המחזיק במיעוט בטבעול, א.ע), מצוין בדו"חות השנתיים המפורטים של אסם. "במסגרת ההסכם שנחתם, ניתנו אופציות קול ופוט לחברה ולקיבוץ לוחמי הגטאות שיאפשרו לחברה את רכישת יתרת המניות של טבעול וסלטי צבר בעוד חמש שנים (13 במארס 2013) בכדי להגיע לאחזקה ובעלות מלאה בשיעור של 100%.

"הקיבוץ קיבל אופציה פוט למכור לאוסם בעוד חמש שנים את יתרת מניותיו (42%), לפי שווי חברה שנקבע באופציה הקודמת שמומשה ביום 13 במארס 2006, כשהוא צמוד למדד בניכוי חלקו של הקיבוץ בדיבידנדים שיחולקו באותן שנים. החברה קיבלה אופציה מסוג קול לרכוש מהקיבוץ בעוד חמש שנים את יתרת המניות שבידיו לפי השווי הגבוה מבין השניים - השווי כפי שנקבע בהסכם אופציית הפוט בתוספת 10%, או שווי חברה המבוסס על הרווח הנקי הממוצע של טבעול בשנים 2011-2012 מוכפל במכפיל של 15 ובניכוי חלקו של הקיבוץ בדיבידנדים שחולקו".

הרווח המוקדםשל אסם

ובכן, ההסכם שנראה סגור מהבחינה שזו (אסם) או זה (קיבוץ לוחמי הגטאות) יממשו את האופציה, ולכן בסופו של דבר אסם אכן תחזיק ב-100% מטבעול, משפיע על הדו"חות כבר היום, ולמעשה, הוא משפיע מאז יישום התקינה הבינלאומית בדו"חות אסם, בתחילת 2008. אסם מסבירה בדו"חות הרבעוניים השוטפים כי במקביל למעבר ל-IFRS (התקינה הבינלאומית), ומאחר ובעלי זכויות המיעוט בטבעול מחזיקים באופציה למכירת אחזקותיהם לאסם, היא נדרשת לאחד את טבעול באופן מלא, כאילו האופציה כבר מומשה.

מנגד, אסם רושמת התחייבות רעיונית לפי הערך הנוכחי של מחיר מימוש האופציה. המשמעות של החשבונאות הזו עשויה להיות הגדלת הרווח בצורה דרמטית. אין נתונים רבעוניים על תוצאות טבעול, אך מהדו"ח התקופתי של 2007 עולה כי היא הרוויחה 53 מיליון שקל, כאשר אסם כולה הרוויחה כ-240 מיליון שקל.

לא ברור כמה הרוויחה טבעול ב-2008, ולא ניתן לגזור מהדו"חות הרבעוניים את מכירותיה - לא באופן אבסולוטי ולא ביחס למכירות אסם. אפשר לשער שהפעילות של טבעול המשיכה לצמוח בשיעור משמעותי. עם זאת, בגלל השקעות גדולות ורכישות, ייתכן שהיו הוצאות (פחת, למשל) שדחפו את הרווח מטה. מכל מקום, דבר אחד ברור - טבעול מאוד מהותית לאסם, ואיחוד מלא שלה, לעומת איחוד של 58% ממנה, עשוי לתרום לה כמה עשרות מיליוני שקלים (כרווח מייצג). סכום כזה יכול בקלות להוות 10% מהרווח הכולל של אסם ואפילו יותר מכך.
רישום לניוזלטר
כתבות נוספות
כרית הביטחון של אימפקס
כמה זמן לא פרסמה אימפקס דו"חות כספיים ואיך זה קשור ...
20/5/2009 19:14
אבישי עובדיה
הצל שמאיים על פולישק
באלו אמות מידה פיננסיות לא עמדה פולישק, המייצרת בין היתר ...
11/12/2008 18:23
אבישי עובדיה
מה מלמדים המספרים של אפריקה מגורים על מחירי הדירות
הדוחות לרבעון הראשון של אחת מהחברות הגדולות בענף המגורים ...
4/6/2008 10:14
אבישי עובדיה
הבלון של כלל פיננסים
בכמה קנתה כלל פיננסים את אילנות דיסקונט, איך היא מצליחה ...
21/3/2008 6:46
אבישי עובדיה
דלק נדלן שווה......0
זה השווי בעקיפין שנותנים לחברה אנליסטים מבתי השקעות ...
16/3/2008 9:44
אבישי עובדיה
האם אפריקה יכולה ליפול
כמה באמת הפסידה אפריקה במחצית הראשונה ולמה זה לא מתבטא בדוח ...
28/9/2008 20:32
אבישי עובדיה
העסקה המוצלחת של בועז יונה
אין הכוונה לעסקת הטיעון שחתם יונה עם הפרקליטות, אלא לקרקע ...
18/6/2008 16:23
רון שטיינבלט
לעלות לסיבוב על האופנוע ?
מניית הארלי דיווידסון נפלה בשנה האחרונה מ-64 דולר לשפל של ...
5/6/2008 14:58
קובי ישעיהו
ליטו גרופ הולכת ומסתבכת
החברה דוחה שוב את פרסום הדוחות ל-2007; סכנת ההשעייה מהמסחר ...
18/4/2008 8:16
רון שטיינבלט
סטאר נייט - ההכנסות נרשמו, אבל הכסף לא התקבל
סטאר נייט מגדילה הכנסות, אבל עוברת להפסד; יש לה אמנם צבר ...
11/4/2008 6:54
אבישי עובדיה
תנאי שימוש
 

הכתבות באתר בורסה–פלוס הינן אינפורמטיביות בלבד, ואינן מהוות הצעה לקנייה או מכירה של מניות כלשהן.
כמו"כ אין לראות בכתבות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע.

© כל הזכויות שמורות לבורסה-פלוס
האתר נבנה ועוצב ע"י shteeble.com